Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» γιορτάζει φέτος με χαρά και υπερηφάνεια τη συμπλήρωση 30 χρόνων ιστορίας, συνεχούς δημιουργίας και αριστείας.

Πρώτο σημείο εκκίνησης το 1989, όταν ο αείμνηστος Καθηγητής Γιώργος Καραγιάννης ανέλαβε την προσπάθεια ένταξης της Ελληνικής στις υπολογιστικά υποστηριζόμενες γλώσσες. Δύο ακόμη ανεξάρτητα σημεία εκκίνησης λίγα χρόνια αργότερα, όταν άλλοι επιστήμονες κινήθηκαν με κάποιους διαφορετικούς επιστημονικούς στόχους. Τρείς πορείες που πρώτα έφεραν την ίδρυση τριών αυτόνομων ινστιτούτων σε Αθήνα, Ξάνθη και Πάτρα, και μετά διασταυρώθηκαν σε ένα νέο σημείο εκκίνησης μιας κοινής πορείας, μαζί και με άλλα νεότευκτα ινστιτούτα, στο πλαίσιο ενός ενιαίου ισχυρού ερευνητικού κέντρου. Έκτοτε τα ινστιτούτα μετασχηματίστηκαν, ευέλικτες μονάδες ιδρύθηκαν, τεχνοβλαστοί δημιουργήθηκαν, και όλο το Κέντρο εξελίχθηκε δυναμικά.

Σήμερα το «Αθηνά» είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας που εστιάζει αποκλειστικά σε Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία στις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας. Με χιλιάδες δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε εκατοντάδες ερευνητικά έργα, έχει καταξιωθεί σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ως κέντρο αριστείας και σημείο αναφοράς για τις ΤΠΕ και τη μεταμορφωτική τους επίδραση σε άλλους τομείς. Κατατάσσεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα από πλευράς ανταγωνιστικής χρηματοδότησης τα τελευταία έτη, ενώ ηγείται των πανευρωπαϊκών δράσεων για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα και τις δημοσιεύσεις.

Το «Αθηνά» πρωταγωνιστεί και στους τρεις πυλώνες που στηρίζουν το λεγόμενο «Τρίγωνο της Γνώσης» (Έρευνα, Καινοτομία, Εκπαίδευση), αλλά και στο χώρο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών υποδομών. Διεξάγει διεπιστημονική έρευνα, η οποία συχνά εμπνέεται από επιστημονικές, βιομηχανικές ή κοινωνικές προκλήσεις, όπως η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η έρευνα διενεργείται στο υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο και επιστρέφει αποτελέσματα που αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση των κινητήριων προκλήσεων και την καθοριστική αλλαγή της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Με την καινοτομία βασική προτεραιότητα, το Κέντρο έχει αναπτύξει και διαθέσει πλήθος υπηρεσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται από χιλιάδες χρήστες, έχοντας συνεισφέρει σημαντικά και σε υποδομές του Δημοσίου. Έχει δημιουργήσει πολλούς τεχνοβλαστούς, η πώληση ενός εκ των οποίων σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία το 2017 αποτέλεσε μοναδικό ως προς την εμβέλειά του γεγονός στο Ελληνικό ερευνητικό οικοσύστημα. Έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, έχοντας στο ενεργητικό του τη βραβευμένη υποστήριξη σε τρεις τεχνολογικούς συνεργατικούς σχηματισμούς.

Η θέση του «Αθηνά» στον ερευνητικό ιστό της χώρας και της Ευρώπης είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας πολυάριθμων ερευνητών, ειδικών λειτουργικών επιστημόνων, διοικητικών, καθηγητών, και άλλων επιστημόνων και στελεχών που, στην πορεία της ιστορίας του Κέντρου, λειτούργησαν κάτω από ένα κοινό όραμα, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ των επιμέρους ατόμων και δομών. Οι σπόροι που φυτεύτηκαν στην αρχή της ιστορίας βλάστησαν, μεγάλωσαν, ενώθηκαν και έκαναν σήμερα το «Αθηνά» γερό δέντρο με πλούσιους καρπούς. Αυτήν την ιστορία γιορτάζουμε, τιμούμε όλους όσους είχαν συνεισφορά σ’ αυτήν, προβάλλουμε το «Αθηνά» του σήμερα, και οραματιζόμαστε το αύριο. Το αύριο της Τεχνολογίας στην υπηρεσία της Επιστήμης, της Βιομηχανίας, και της Κοινωνίας. Το οραματιζόμαστε και το επινοούμε. Όπως διαρκώς τα τελευταία 30 χρόνια!


Γιάννης Ιωαννίδης

Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ΕΚ “Αθηνά